Partners

Innovation Playground is het inspirerende marketingverhaal dat Oost-Vlaanderen bekend wil maken als de economische topregio die ze is!

De Oost-Vlaamse economie is een vat vol innovatie en blinkt echt uit in zes stevige clusters. Het gaat om twee mature sectoren waarin de regio al lange tijd voortrekker is (Bio-economie/Cleantech en Materialen), aangevuld met vier groeidomeinen met bijzonder veel potentieel (Zorg, Digitalisering, Slimme logistiek en Agro & Voeding).

Met Innovation Playground willen de Provincie Oost-Vlaanderen, POM en EROV de troeven van de regio verder versterken.

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt – samen met heel veel partners – aan een innovatief, creatief en duurzaam Oost-Vlaanderen, voor onze meer dan 1.500.000 inwoners.

Economie is één van haar acht speerpunten. In haar taken en opdrachten streeft de Provincie naar een duurzame en inclusieve economie. Daarbij stimuleert ze het sociaal ondernemerschap en besteedt ze extra aandacht aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het Provinciebestuur trekt ook volop de kaart van de circulaire kringloopeconomie waarin hergebruik van goederen en materialen de norm is. Tenslotte ondersteunt de Provincie de lokale economie door haar 60 lokale besturen bij te staan met adviezen, studies en analyses.

Het werkveld van de POM Oost-Vlaanderen situeert zich binnen de krijtlijnen van het sociaal-economisch beleid van het provinciebestuur. Als uitvoerder van dat beleid staat de POM mee in voor de uitbouw van economisch Oost-Vlaanderen. We willen ruimte creëren voor duurzaam ondernemen, met focus op twee sterktes van de regio: de logistieke sector en de kenniseconomie.

Onze negentien medewerkers pionieren voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We maken het economisch beleid van de Provincie waar door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren.

Als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan de uitdagingen aan en brengen deze tot grensverleggende realisaties. We creëren op deze wijze kwalitatieve bedrijfsruimte en versterken de economische speerpuntsectoren van de Provincie.

EROV vzw is het ondernemersnetwerk van de provincie Oost-Vlaanderen. We stimuleren ondernemers het beste uit zichzelf en hun organisatie te halen. Dit doen we aan de hand van inspiratiesessies, netwerkmomenten, workshops en opleidingstrajecten. We werken overkoepelend samen met sectororganisaties, lokale besturen en de middenstand. Want we geloven in co-creatie tussen verschillende types ondernemers, kennisinstellingen en andere partners. Zo brengen we de juiste kennis bij de juiste mensen!

Tenslotte willen we de troeven van onze provincie in de kijker zetten door imagocampagnes en projecten te organiseren. De Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten zijn zo’n troef! Met ‘Lekker Oost-Vlaams’ promoten we de producten van meer dan 250 streek -en hoeveproducenten uit Oost-Vlaanderen. En in het Groot Vleeshuis, promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten, bieden we veel van onze lokale lekkernijen aan in pakketten en gerechten!