Festival van de Toekomst - Logo

SOS Duurzame economie

Kunnen we nog een tandje bijsteken op vlak van duurzaamheid?
Er liggen nog heel veel kansen te rapen in de circulaire en sociale economie!

Prof. dr. Erik Paredis (UGent)

Prof. dr. Erik Paredis is expert op het vlak van circulaire economie. Het is een relatief jong onderzoeksveld, want de circulaire economie is nog in volle opbouw. Tegengesteld aan de lineaire economie - waar de gebruikte grondstoffen verloren gaan - wil men bij de circulaire economie zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen ontginnen. Maar van dit ideale scenario zijn we nog ver verwijderd.

Engelstalige begrippen als ‘Reduce’, ‘Re Use’, ‘Recycle’ en ‘Recover’ zijn nooit ver weg. Het sterk verminderen van grondstoffengebruik is daarbij prioritair. Zo spaar je het milieu en verbruik je minder energie wat kan leiden tot een nieuwe groei-economie. Deze herstel-economie leidt ook tot nieuwe jobs. Bovendien worden we zo minder afhankelijk van sommige grondstoffen.

Maar wie draagt de voordelen en wie de kosten, hoe sociaal zal onze economie worden? En wie mag er meespreken in dit debat? Bij de EG zoekt men alvast tegen 2050 naar een kader via de ‘green deal’ en ook Vlaanderen Circulair is hier volop mee aan de slag.

Stef Denayer (North-CCU-hub)

“Het probleem met CO2? Dat het vandaag dienst doet als een extra trui die we in de zomer aantrekken. En dat is natuurlijk veel te warm!” Aan het woord is Stef Denayer, industrieel ingenieur scheikunde en communicatiemanager voor het North-CCU-hub. North-CCU-hub, een project in het Gentse havengebied, wil vermijden dat al die CO2 de atmosfeer in vliegt door het te capteren en er grondstoffen mee te maken. Tegen 2040 zullen er zo hoogwaardige producten zoals vetzuren, esters en proteïnen uit CO2 gemaakt worden. Een prachtig voorbeeld van circulariteit dus.

Stef is optimistisch over de toekomst: “Door heel snel tot de actie over te gaan en in te zetten op de brede transitie krijgen we de industrie in Vlaanderen klimaatneutraal.”

Soraya Wancour (Studio AMA)

Als het van Soraya Wancour, oprichtster van Studio AMA afhangt, is circulair en sociaal het nieuwe normaal. De textiel en mode-industrie zijn vaak nog weinig duurzaam. Studio AMA is het modelabel dat circulaire, sociale kledij op de markt brengt als alternatief voor de klassieke mode. Circulair omdat er gewerkt wordt met textielreststoffen die voorhanden zijn, sociaal en lokaal omdat wordt samengewerkt met een maatwerkbedrijf waar personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt instaan voor de productie van de kledingstukken.

Met Oost-Vlaanderen als historische bakermat van textiel en innovatie wordt lokale productie het nieuwe normaal. In de transitie naar een duurzame economie zijn steunmaatregelen, onderzoek en innovatieve keuzes en bewustmaking van de consument belangrijke stappen. Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt het project van Studio AMA.

Marc Croonen (Vandemoortele)

Marc Croonen, topman bij Vandemoortele, producent van onder andere bakkerijproducten, is fier op hun ‘Food Experience Center’. De nieuwbouw is een uniek staaltje van circulair bouwen geworden. Logisch, volgens Marc, want circulariteit is een belangrijk deel van de sustainabilitystrategie van het bedrijf.

De flexibiliteit van het gebouw speelt in op alle noden en wensen van het personeel. Met het gebouw heeft Vandemoortele dan ook het engagement van haar mensen kunnen verhogen. En ook op vlak van innovatie beschikt het over de nieuwste technologieën. Een echte win-win dus: zowel voor natuur en maatschappij maar ook (financieel) voor het bedrijf, want het is een gebouw dat gerealiseerd werd met de blik naar de toekomst toe.