Festival van de Toekomst - Logo

Slim met werk: de jobs van morgen

Hoe ziet onze arbeidsmarkt er uit in 2030?
Inclusief, duurzaam en met een continue goesting om bij te leren!

Prof. dr. Stijn Baert (UGent)

De mening van Prof Dr. Stijn Baert, expert in de arbeidseconomie, over de arbeidsmarkt van morgen is duidelijk: het nieuwe credo van onze arbeidsmarkt moet heropleiden, heropleiden, heropleiden worden!

De noodzaak hiervan wordt des te meer duidelijk als we er enkele cijfers bij nemen. In Vlaanderen zijn er 1,4 miljoen inactieven (zieken, pregepensioneerden, huisvrouwen en -mannen). Voor Oost-Vlaanderen staan 150.000 inactieven tegenover 15.000 werkzoekenden; 50% van de werklozen zijn langer dan 1 jaar werkloos.

Om de inactiviteitsgraad te verlagen, om werklozen te activeren en om de vraagkant van de arbeidsmarkt te stimuleren, moet België maatregelen nemen. De mogelijkheden zijn legio, zoals een jobbonus, kinderopvang meer op maat van de werkzoekenden, sociale voordelen die inkomensgerelateerd zijn, versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, mensen langer aan het werk houden, ... Met ander woorden; er moet een meer crisisgericht beleid gevoerd worden dat inzet op het activeren van de inactieven en dat focust op het heropleiden van werklozen.

Freddy Van Malderen (VDAB)

Freddy Van Malderen, provinciaal directeur VDAB Oost-Vlaanderen, kent de arbeidsmarkt op zijn duimpje. Hij identificeert de krapte op de arbeidsmarkt als één van onze grootste uitdagingen.

Krapte? Jazeker, de nood aan goede werkkrachten is groot. Puur demografisch zitten we met een gigantisch probleem om alle arbeidskrachten die op pensioen gaan, te vervangen. De groene instroom is namelijk veel kleiner dan de grijze exit.

Het activeren van mensen blijft dus heel belangrijk; een taak voor VDAB. Maar grosso modo kan ongeveer de helft van de werkzoekenden niet zomaar aan een nieuwe job geholpen worden. Zij hebben nood aan intensieve begeleiding op allerlei vlakken. Opleiden wordt dus het nieuwe rekruteren!

Hendrik De Luca (Groep INTRO)

Hendrik de Luca is directeur Inclusief Ondernemen bij Groep INTRO vzw. Het maatwerkbedrijf dat actief is in gans Vlaanderen en Brussel, bereidt medewerkers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt voor op de reguliere arbeidsmarkt via coaching, begeleiding en stages. Daarnaast organiseert Groep INTRO opleidingen voor werkgevers van reguliere bedrijven die kwetsbare beroepen tewerkstellen.

Hoe het werken er zal uitzien in 2030? Inclusief en duurzaam, volgens Hendrik. En beide uitgangspunten zullen elkaar versterken. Groep INTRO ziet in de circulaire economie kansen voor extra tewerkstelling van maatwerkers en zet daarom ook in op circulaire projecten.